Z placu boju

leczenie komentarze (116) »

Bartkowa angina zosta??a wyleczona :) , szkrab szaleje a?? mi??o popatrze─? :) Planuj─? mu zrobi─? test ze zwyk??ym mlekiem dla niemowl─?t (ci─?gle dostaje HA). Teraz jest dobry moment - dziecko jest zdrowe, ??adnie ??pi, sk??ra g??adka, humor dopisuje.

Par─? dni temu pojawi??a mu si─? na r─?czce brzydka zmiana, typowo AZSowa. Winne mog─? by─? leki, kt??re dostawa?? podczas choroby - mam tak─? nadziej─?, gdy?? r─?czka ??adnie si─? goi po ich odstawieniu. Taka opcja by mnie najbardziej ucieszy??a. Inna opcja to truskawki albo nabia?? krowi - w tym samym czasie r??wnie?? dosta?? troch─? tego i tego.

Sk??ra Kubcia ??adnie si─? trzyma, jest na poziomie 9/10. Niestety podejrzewam, ??e ryba s??odkowodna te?? mu szkodzi :(

Troch─? poci─?ga nosem i oczy te?? jakie?? takie ma za??zawione - pewnie zbo??a daj─? mu si─? we znaki.

A ja…. smarkam. Jedna paczka chusteczek dziennie to ma??o. Kaszl─? jak stary gru??lik, oczy sw─?dz─?. W tym roku jest fatalnie. Mo??liwe, ??e pyli trawa i zbo??a jednocze??nie, dla mnie to masakra, leki antyhistaminowe nie pomagaj─?, si─?gn─???am wi─?c po Flixonase (niestety steryd, ale nie mam wyj??cia). Dzi?? jest ju?? deczko lepiej, mam nadziej─?, ??e za par─? dni zaczn─? jako?? funkcjonowa─?.

Bartu?? ma angin─?

leczenie komentarze (142) »

Bartek zacz─??? w nocy ze ??rody na czwartek kaszle─?, by?? te?? lekko ciep??y, czwartek up??yn─??? nam pod znakiem podwy??szonej temperatury i kaszlu, wi─?c dzi?? wybra??am si─? z nim do pediatry.

Diagnoza: angina.

Ciekawe, sk─?d si─? przypl─?ta??a, skoro Kuba kaszle alergicznie???

Przy okazji wizyty porozmawia??am sobie z pani─? doktor o szczepieniu MMRII - powiedzia??a, ??e szczepi─? nawet dzieci uczulone na bia??ko jajka, bo szczepionka ta jest wa??na, a dzieci nie maj─? wi─?kszych problem??w - zawarto??─? jajka w szczepionce jest minimalna.

Dodatkowo powiedzia??am jej o Kubie i o spektakularnych efektach leczenia u alergologa - i tu ku mojemu zaskoczeniu pani doktor pokr─?ci??a g??ow─? z dezaprobat─?, ??e leki jakie dostaje Kuba w dawkach jakie dostaje to nieporozumienie, ??e je??li dzia??aj─? to na psychik─? rodzic??w, bo na dziecko nie maj─? prawa, ??e pani alergolog to chyba jest niedouczona, skoro przepisuje to co przepisuje itp. No i jestem w kropce.

Przede wszystkim nie chc─? zaszkodzi─? dziecku. Widz─?c popraw─? leczenie wydawa??o mi si─? s??uszne. Czy to, ??e wzbudza w─?tpliwo??ci naszej pani doktor, kt??r─? znamy ju?? prawie 5 lat i mamy do niej zaufanie, kt??ra zawsze trafnie leczy??a ch??opc??w (jedyne z czym sobie nie radzi??a, to z alergi─? w??a??nie i leczy??a j─? jedynie objawowo) - czy to jest podstaw─? do przekre??lania zalece?? pani alergolog?

Pani pediatra zasugerowa??a, ??e poprawa nast─?pi??a dzi─?ki diecie eliminacyjnej oraz podawaniu Claritine - i to powinien by─? jedyny lek, jaki Kuba powinien dostawa─?. A ca??a reszta - czyli 1/4 tabletki Davercinu oraz 1/2 saszetki Cropoz G w dni, kiedy idzie do przedszkola - mam odstawi─?. I zobaczy─? czy b─?dzie pogorszenie.

I kogo ja mam s??ucha─????

Kontrola w pani doktor

leczenie komentarze (146) »

Dzi?? byli??my na kontroli u naszej pani doktor, uda??o nam si─? czeka─? tylko 20 minut, co mnie bardzo ucieszy??o. Pojecha??am do??─? spokojna, gdy?? sk??ra Kuby jest prawie idealna, ma jeszcze par─? delikatnych zmian, ale tak dobrze by??o chyba tylko po urodzeniu. Dwa miesi─?ce odpowiedniego leczenia i mamy znaczn─? popraw─?.

Ze sk??r─? jest OK, ale z drogami oddechowymi nie za bardzo, Kuba brzydko kaszle i to podobno z powodu alergicznego obrz─?ku oskrzeli. Wszystko zacz─???o si─? w zesz??y pi─?tek wodnistym katarem, kaszel zacz─??? si─? nasila─? - szczeg??lnie w nocy - mino brania Claritine. Dosta?? leki do inhalacji i do nosa, a tak??e Singulair do ssania. Troch─? mnie to martwi, gdy?? to wygl─?da jak pocz─?tki astmy. :(

A wszystko przez to, ??e przez prawie 4.5 roku ??adne lekarz nie traktowa?? alergii Kuby powa??nie :((

Pod koniec sierpnia b─?dzie mia?? powt??rzone testy i wtedy si─? oka??e, czy alergia pokarmowa mu si─? wyciszy??a/przesz??a - oby! Kuba ci─?gle pyta

- Mamusiu, a kupisz mi Delicje? Mamusiu, a kupisz mi Nutell─??. itp.

Kupi─? Kubusiu, kupi─?, jak Pani doktor pozwoli.

Pyta??am te?? o Bartka - jako ??e zaobserwowa??am, ??e jajko mu szkodzi, to na razie nie mo??e dosta─? szczepionki MMR II, gdy?? ona jest robiona na bia??ku jaja w??a??nie - a to oznacza, ??e b─?d─? musia??a przekona─? pediatr─?, ??e ta szczepionka mo??e mu zaszkodzi─?. A to mo??e by─? trudne, gdy?? szczepionk─? t─? mia?? dosta─? 3 miesi─?ce temu, ale zosta??a odroczona ze wzgl─?du na przebyt─? osp─?. Jak si─? nie uda, trzeba b─?dzie zrobi─? mu testy i mie─? na to papier.

S??odycze dla dzieciak??w

dieta komentarze (126) »

Nie my??la??am, ??e tak ci─???ko b─?dzie mi znale??─? s??odycze bez kakaa, soi (lecytyny sojowej), jajek i kukurydzy. Powiedzia??abym , ??e to wr─?cz graniczy z cudem.

Nawet bia??a czekolada zawiera lecytyn─? sojow─? oraz t??uszcz kakaowy. Lecytyn─? sojow─? zawiera chyba 90% s??odyczy!

Wg sk??adu na opakowaniu bezpieczne s─?:

  • herbatniki holenderskie LU
  • wiatraczki owsiane i kokosowe LU
  • Digestive czerwone (te?? LU) - chocia?? tu nie jestem pewna, gdy?? w sk??adzie nie ma soi, ale dalej pisz─?, ??e soj─? zawiera.
  • gumy rozpuszczalne Mamba

Co?? jeszcze???

Tilapia

na weso??o, dieta komentarze (164) »

Dzi?? w przedszkolu by??a na obiad rybka. Pytam Qbe:

Kubusiu, jad??e?? dzi?? rybk─? na obiadek?

No… tak, ale wiesz, ona wygl─?da??a jak tilapia - odpowiedzia?? rezolutnie pi─?ciotatek.

Dla niewtajemniczonych - Kuba nie mo??e dorsza i innych ryb morskich, mo??e (prawdopodobnie) s??odkowodne - czyli pstr─?ga i w??a??nie … tilapi─?.

A mo??e probiotyk?

leczenie komentarze (176) »

Par─? tygodni temu, na jedym z for??w o AZS znalaz??am informacj─?, ??e dzieciom z AZS dobrze jest podawa─? probiotyki.

Zacz─???am dr─???y─? temat i znalaz??am preparat o nazwie Dicoflor 30. Wg ulotki jest to preparat probiotyczny dla niemowl─?t i dzieci, cierpi─?cych z powodu alergii oraz dolegliwo??ci przewodu pokarmowego.

Zawiera bakterie Lactobacillus rhamnosus GG, kt??re zasiedlaj─? przew??d pokarmowy i zapobiegaj─? stanom zapalnym i biegunkom.

Podobno wspomaga ust─?powanie objaw??w zwi─?zanych z alergi─? i atopowym zapaleniem sk??ry, a tak??e obni??a ryzyko reakcji alergicznych (szczeg??lnie gdy rodzice s─? alergikami).

Jest zalecany r??wie?? kobietom w ci─???y jako profilaktyka alergii u dziecka.

Wg bada?? jest bezpieczny tak??e u niemowl─?t.

Badania dowiod??y, ??e Lactobacillus rhamnosus GG podawany w ostatnim miesi─?cu ci─???y kobietom z rodzin alergicznych, a nast─?pnie niemowl─?ciu przez pierwsze 6 miesi─?cy ??ycia obni??a o po??ow─? ryzyko wyst─?pienia
alergii u niemowl─?cia!

Dicoflor 30 nie zawiera bia??ek mleka krowiego i glutenu, mo??e by─? wi─?c podawany osobom, kt??re nie toleruj─? tych sk??adnik??w.

Dnia 16.03.2007 roku w Warszawie odby??o si─? Sympozjum Naukowe pod tytu??em “Lactobacillus rhamnosus GG - probiotyk inny ni?? wszystkie“.

??a??uj─?, ??e nie wiedzia??am o tym b─?d─?c w ci─???y - na pewno bym spr??bowa??a.

Podawa??am to cudo Kubie przez jaki?? miesi─?c, jednak nie zauwa??y??am jakich?? spektakularnych efekt??w. Mo??liwe, ??e powodem by?? fakt, ??e jego sk??ra by??a w fatalnym stanie po ospie i pom??g?? dopiero antybiotyk.

Mo??liwe te??, ??e to zwyk??y probiotyk, a szum wok???? niego to dobry marketing, kto wie?

1 jajo kurze = 3 przepi??rcze?

przepisy komentarze (171) »

Ot???? i tak i nie. Zauwa??y??am, ??e gdy dodam do gofra 3 jajka przepi??rcze zamiast jednego kurzego, to gofer jest twadry i przykleja si─? do gofrownicy :( Sztuk─? jest go odklei─?. Ci─?gle eksperymentuj─?, ale nie potrafi─? zrobi─? ??adnego gofra bez jajka kurzego. Mo??e kto?? zna przepis? ;)

Podobnie jest z ciastem kruchym - wysz??o twarde jak ko??─?. Teraz le??─? na nim brzoskwinie i galaretka i ch??odzi si─? w lod??wce - mo??e do wieczora b─?dzie jadalne.

Panierka do kotleta te?? jest inna, bardziej twarda, ale tu akurat to nikomu nie przeszkadza ;)