Nazywam si─? Agnieszka K─?dzio??ka i jestem mam─? dw??jki urwis??w, 4.5 letniego Kuby i 16 miesi─?cznego Bartka.

Kuba jest spokojnym przedszkolakiem, a Bartek szalonym rozrabiak─?. Wype??niaj─? mi czas od rana do wieczora, czasem te?? daj─? o sobie zna─? noc─?, ale kocham ich nad ??ycie.

O naszych perypetiach niezwi─?zanych z alergiami pisz─? na innym blogu, gdzie r??wnie?? zapraszam.

Od urodzenia Kuby, czyli ju?? prawie 5 lat, walczymy z atopowym zapaleniem sk??ry. Pope??ni??am wiele b??─?d??w, odkrycie pewnych sztuczek zaj─???o mi du??o czasu - o wiele za du??o. Spisa??am moje do??wiadczenia i wyda??am ebooka pt. “Oswoi─? atopowe zapalenie sk??ry“. Mam nadziej─?, ??e pomo??e on innym Mamom usystematyzowa─? wiedz─? i skutecznie pom??c dziecku.

Aby si─? ze mn─? skontaktowa─? wystarczy napisa─? na adres koraga (ma??peczka) gazeta (.) pl