Dzi?? byli??my na kontroli u naszej pani doktor, uda??o nam si? czeka? tylko 20 minut, co mnie bardzo ucieszy??o. Pojecha??am do??? spokojna, gdy?? sk??ra Kuby jest prawie idealna, ma jeszcze par? delikatnych zmian, ale tak dobrze by??o chyba tylko po urodzeniu. Dwa miesi?ce odpowiedniego leczenia i mamy znaczn? popraw?.

Ze sk??r? jest OK, ale z drogami oddechowymi nie za bardzo, Kuba brzydko kaszle i to podobno z powodu alergicznego obrz?ku oskrzeli. Wszystko zacz???o si? w zesz??y pi?tek wodnistym katarem, kaszel zacz??? si? nasila? - szczeg??lnie w nocy - mino brania Claritine. Dosta?? leki do inhalacji i do nosa, a tak??e Singulair do ssania. Troch? mnie to martwi, gdy?? to wygl?da jak pocz?tki astmy. :(

A wszystko przez to, ??e przez prawie 4.5 roku ??adne lekarz nie traktowa?? alergii Kuby powa??nie :((

Pod koniec sierpnia b?dzie mia?? powt??rzone testy i wtedy si? oka??e, czy alergia pokarmowa mu si? wyciszy??a/przesz??a - oby! Kuba ci?gle pyta

- Mamusiu, a kupisz mi Delicje? Mamusiu, a kupisz mi Nutell??. itp.

Kupi? Kubusiu, kupi?, jak Pani doktor pozwoli.

Pyta??am te?? o Bartka - jako ??e zaobserwowa??am, ??e jajko mu szkodzi, to na razie nie mo??e dosta? szczepionki MMR II, gdy?? ona jest robiona na bia??ku jaja w??a??nie - a to oznacza, ??e b?d? musia??a przekona? pediatr?, ??e ta szczepionka mo??e mu zaszkodzi?. A to mo??e by? trudne, gdy?? szczepionk? t? mia?? dosta? 3 miesi?ce temu, ale zosta??a odroczona ze wzgl?du na przebyt? osp?. Jak si? nie uda, trzeba b?dzie zrobi? mu testy i mie? na to papier.