Jajka bocianie?

na weso??o, dieta Zostaw sw├│j komentarz »

Kuba doskonale wie co mo??e je??─?, a czego nie. Ale nie zawsze tego respektuje.

Pewnego dnia rozpocz─??? wyw??d:

Mamusiu, ja nie mog─? je??─? jakek kurzych, prawda? Ale mog─? przepi??rcze, tak?

I po d??u??szym zastanowieniu:

A jajka bocianie mog─??

Hmm… s─? takie?

??wiate??ko w tunelu

leczenie komentarze (132) »

 15 marca 2007 

Qba ma fataln─? sk??r─?, ostatnio tak mu si─? pogorszy??a, ??e jest szorstki jak papier ??cierny, sw─?dzi go to, wi─?c si─? drapie, a ja za??amuj─? r─?ce, bo nie wiem jak mu pom??c.
Do wczoraj odwiedzi??am wiele lekarzy - dw??ch alergolog??w, dermatologa, dwa razy robi??am mu testy z krwi (jak mia?? ponad rok i w okolicy 4 urodzin), byli??my na biorezonansie, robi??am mu badania ka??u w kierunku grzyb??w i paso??yt??w (i w laboratorium, i w sanepidzie) i nic. Sta??am w miejscu. Zwykle lekarze m??wili, ??e Qba tak ma, ??e nie wiadomo sk─?d to si─? wzi─?lo, ??eby odpowiednio piel─?gnowa─? sk??r─? itp.

Ostatnio w przedszkolu dowiedzia??am si─? od jednej mamy, ??e jed??dzi ze swoimi alergikami do ??wietnej pani doktor, kt??ra ma super wyniki w leczeniu alergii pokarmowej. Poprosi??am o namiary i si─? um??wi??am. Oczywi??cie prywatnie. Co mi szkodzi spr??bowa─?. Marcin ju?? w??─?czy?? opcj─? ignore dla tematu alergia, ale ja nie da??am za wygran─?.
Wizyta by??a dzi??. Wr??ci??am l??ejsza o 100 z?? i recept─? na kolejne 100 pewnie, ale mam nadziej─?, ??e b─?dzie w ko??cu lepiej. Pani doktor wydaje si─? sensowna, zrobi??a Kubie testy sk??rne.

Kuba by?? bardzo dzielny, dosta?? w nagrod─? starego laptopa (Della 486 z cz─???ciowo padnientym dyskiem i padni─?t─? bateri─?) i jest w si??dmym niebie.

Wyniki nie s─? optymistyczne. Kuba jest uczulony na:

  • jablko
  • soje
  • jajko┬á kurze ca??e
  • dorsza
  • pomidora
  • kukurydz─?
  • kakao

Nie jest uczulony na mleko (a to mleko od zawsze by??o g????wnym podejrzanym!).
No i dodatkowo na py??ki chwast??w i zb????.

Sporo rzeczy znalaz??o si─? na li??cie zakazanych :( Ale wiemy czego unika─?! W ko??cu!
Dodatkowo, jako ??e Q jest przedszkolakiem, musi dostawa─? rano lek Cropoz G, dzi─?ki kt??remu ma??e grzeszki nie b─?d─? tak szkodliwe dla jego organizmu.
Ma te?? pocz─?tki krzywicy :(
Za tydzie?? mamy zadzwoni─? i zda─? relacj─? z post─?p??w leczenia, a za miesi─?c kontrola.
B─?dzie dobrze. Musi.

Wyda??am e-booka

e-book Zostaw sw├│j komentarz »

Par─? miesi─?cy temu nak??adem wydawnictwa Z??ote My??li ukaza?? si─? m??j e-book pt. “Oswoi─? zapalenie sk??ry“. Oto jak si─? zaczyna:

 

Jestem mam─? 4-letniego Kuby i prawie rocznego Bartka. Ch??opaki s─? radosnymi, dobrze rozwijaj─?cymi si─? dzieciakami. Naszym problemem jest jednak AZS, z kt??rym walczymy ju?? prawie 4 lata.

Kuba w wieku 3 tygodni dosta?? potwornej wysypki na buzi. Diagnoza - skaza bia??kowa. Pediatra kaza??a mnie - matce karmi─?cej - odstawi─? mleko i jego przetwory oraz najbardziej alergizuj─?ce potrawy. Zastosowa??am si─? do tej rady, ale poprawa by??a znikoma. O skazie nie wiedzia??am nic, uczy??am si─? i eksperymentowa??am na w??asnym dziecku. Pope??ni??am wiele b??─?d??w, kt??rych mog??abym unikn─?─?, gdybym mia??a t─? wiedz─?, co mam dzisiaj.

Postanowi??am spisa─? moje do??wiadczenia i podzieli─? si─? moj─? wiedz─? z innymi Mamami (napisa??abym Rodzicami, ale wiem, ??e to w??a??nie Mamy bardziej si─? przejmuj─? zdrowiem dziecka i szukaj─? dobrych rozwi─?za??) - mo??e dzi─?ki temu inne dzieci szybciej wygraj─? ze skaz─? i AZS. Pami─?taj jednak, ??e nie jestem lekarzem i nie traktuj tego, co pisz─? w tym ebooku jak wyroczni - nie jest powiedziane, ??e co??, co pomog??o nam, pomo??e i Twojemu dziecku. Pami─?taj te??, aby nie wprowadza─? dziecku ??adnych lek??w na w??asn─? r─?k─? Ô?? zawsze najpierw porad?? si─? pediatry lub alergologa.

Pami─?taj, ??e dziecko z AZS powinien zobaczy─? lekarz specjalista. Nie wahaj si─? jednak konsultowa─? z nim moich pomys????w na walk─? z t─? chorob─?.

Powodzenia!

Dodam jeszcze, ??e m??odszy syn, Bartek ma du??o ??agodniejsz─? posta─? choroby, ni?? jego starszy brat. Dzi?? jego sk??ra jest prawie idealna Ô?? dzi─?ki temu, ??e wiem co robi─?, ??eby taka by??a.

 

 

Ca??y czas walczymy z AZS, jest raz lepiej, raz gorzej, dawno ju?? nie by??o idealnie :( , ci─?gle mam nowe pomys??y, wypr??bowuj─? r????ne nowo??ci wyszperane na forach i o tym b─?dzie ten blog. Ci─?g dalszy ebooka. Mo??e kiedy?? go uzupe??ni─? o te zapiski. Czas poka??e.