15 marca 2007 

Qba ma fataln? sk??r?, ostatnio tak mu si? pogorszy??a, ??e jest szorstki jak papier ??cierny, sw?dzi go to, wi?c si? drapie, a ja za??amuj? r?ce, bo nie wiem jak mu pom??c.
Do wczoraj odwiedzi??am wiele lekarzy - dw??ch alergolog??w, dermatologa, dwa razy robi??am mu testy z krwi (jak mia?? ponad rok i w okolicy 4 urodzin), byli??my na biorezonansie, robi??am mu badania ka??u w kierunku grzyb??w i paso??yt??w (i w laboratorium, i w sanepidzie) i nic. Sta??am w miejscu. Zwykle lekarze m??wili, ??e Qba tak ma, ??e nie wiadomo sk?d to si? wzi?lo, ??eby odpowiednio piel?gnowa? sk??r? itp.

Ostatnio w przedszkolu dowiedzia??am si? od jednej mamy, ??e jed??dzi ze swoimi alergikami do ??wietnej pani doktor, kt??ra ma super wyniki w leczeniu alergii pokarmowej. Poprosi??am o namiary i si? um??wi??am. Oczywi??cie prywatnie. Co mi szkodzi spr??bowa?. Marcin ju?? w???czy?? opcj? ignore dla tematu alergia, ale ja nie da??am za wygran?.
Wizyta by??a dzi??. Wr??ci??am l??ejsza o 100 z?? i recept? na kolejne 100 pewnie, ale mam nadziej?, ??e b?dzie w ko??cu lepiej. Pani doktor wydaje si? sensowna, zrobi??a Kubie testy sk??rne.

Kuba by?? bardzo dzielny, dosta?? w nagrod? starego laptopa (Della 486 z cz???ciowo padnientym dyskiem i padni?t? bateri?) i jest w si??dmym niebie.

Wyniki nie s? optymistyczne. Kuba jest uczulony na:

  • jablko
  • soje
  • jajko  kurze ca??e
  • dorsza
  • pomidora
  • kukurydz?
  • kakao

Nie jest uczulony na mleko (a to mleko od zawsze by??o g????wnym podejrzanym!).
No i dodatkowo na py??ki chwast??w i zb????.

Sporo rzeczy znalaz??o si? na li??cie zakazanych :( Ale wiemy czego unika?! W ko??cu!
Dodatkowo, jako ??e Q jest przedszkolakiem, musi dostawa? rano lek Cropoz G, dzi?ki kt??remu ma??e grzeszki nie b?d? tak szkodliwe dla jego organizmu.
Ma te?? pocz?tki krzywicy :(
Za tydzie?? mamy zadzwoni? i zda? relacj? z post?p??w leczenia, a za miesi?c kontrola.
B?dzie dobrze. Musi.