Par─? miesi─?cy temu nak??adem wydawnictwa Z??ote My??li ukaza?? si─? m??j e-book pt. “Oswoi─? zapalenie sk??ry“. Oto jak si─? zaczyna:

 

Jestem mam─? 4-letniego Kuby i prawie rocznego Bartka. Ch??opaki s─? radosnymi, dobrze rozwijaj─?cymi si─? dzieciakami. Naszym problemem jest jednak AZS, z kt??rym walczymy ju?? prawie 4 lata.

Kuba w wieku 3 tygodni dosta?? potwornej wysypki na buzi. Diagnoza - skaza bia??kowa. Pediatra kaza??a mnie - matce karmi─?cej - odstawi─? mleko i jego przetwory oraz najbardziej alergizuj─?ce potrawy. Zastosowa??am si─? do tej rady, ale poprawa by??a znikoma. O skazie nie wiedzia??am nic, uczy??am si─? i eksperymentowa??am na w??asnym dziecku. Pope??ni??am wiele b??─?d??w, kt??rych mog??abym unikn─?─?, gdybym mia??a t─? wiedz─?, co mam dzisiaj.

Postanowi??am spisa─? moje do??wiadczenia i podzieli─? si─? moj─? wiedz─? z innymi Mamami (napisa??abym Rodzicami, ale wiem, ??e to w??a??nie Mamy bardziej si─? przejmuj─? zdrowiem dziecka i szukaj─? dobrych rozwi─?za??) - mo??e dzi─?ki temu inne dzieci szybciej wygraj─? ze skaz─? i AZS. Pami─?taj jednak, ??e nie jestem lekarzem i nie traktuj tego, co pisz─? w tym ebooku jak wyroczni - nie jest powiedziane, ??e co??, co pomog??o nam, pomo??e i Twojemu dziecku. Pami─?taj te??, aby nie wprowadza─? dziecku ??adnych lek??w na w??asn─? r─?k─? Ô?? zawsze najpierw porad?? si─? pediatry lub alergologa.

Pami─?taj, ??e dziecko z AZS powinien zobaczy─? lekarz specjalista. Nie wahaj si─? jednak konsultowa─? z nim moich pomys????w na walk─? z t─? chorob─?.

Powodzenia!

Dodam jeszcze, ??e m??odszy syn, Bartek ma du??o ??agodniejsz─? posta─? choroby, ni?? jego starszy brat. Dzi?? jego sk??ra jest prawie idealna Ô?? dzi─?ki temu, ??e wiem co robi─?, ??eby taka by??a.

 

 

Ca??y czas walczymy z AZS, jest raz lepiej, raz gorzej, dawno ju?? nie by??o idealnie :( , ci─?gle mam nowe pomys??y, wypr??bowuj─? r????ne nowo??ci wyszperane na forach i o tym b─?dzie ten blog. Ci─?g dalszy ebooka. Mo??e kiedy?? go uzupe??ni─? o te zapiski. Czas poka??e.