Bartu?? po mleku Bebilon 2 by?? wyj?tkowo marudny. Nic mu nie pasowa??o, mama i mama, rzuca?? czym popadnie, k??ad?? si? na ziemi w wyrazie buntu. Zachowywa?? si? jakby co?? go w brzuszku gniot??o - ale to tylko  moje domys??y. Wr??ci??am do mleka HA - dziecko do rany przy??????.

Ciekawa sprawa - to jednak szkodzi mu ta krowa czy nie szkodzi? Sk??ra OK, ??adnych zmian, tylko to zachowanie.

Da??am mu serek - w nocy troch? si? kr?ci?? i spa?? do??? niespokojnie. Ale to ja ju?? mog? szuka? dziury w ca??ym. Nie wiem co o tym my??le?. Za tydzie?? szczepienie - dowiem si? co na to pediatra.

Rozmawia??am te?? z kierowniczk? ????obka (mo??e Bart b?dzie tam chodzi?? od wrze??nia) - jak to wygl?da, jak dziecko jest na diecie. Podobno bez problemu. Ale powiedzia??a mi, ??e mam nie wierzy? w te mieszanki modyfikowane dla niemowl?t i da? mu od razu ??wie??e mleko krowie. I b?d?? tu m?dry, alergolog ka??e dawa? tylko mieszanki do sko??czenia 2-go roku ??ycia. Ja jestem z tych ostro??nych, szczeg??lnie po do??wiadczeniach z Kubciem, wi?c spr??buj? z serkiem i jogurtem jeszcze.