Jest du??o lepiej, nie pami?tam kiedy sk??ra Kubcia by??a taka ??adna. W skali od 1 do 10 da??abym 8.5.

Wiem, ??e to zas??uga lek??w, ale to ju?? co??, dziecko si? tak nie drapie.

Dzwoni??am do pani doktor, na razie ??adnych lek??w nie odstawiamy.