W zesz??? ??rod? byli??my na kontroli u pani doktor alergolog. Odczekali??my swoje w poczekalni - prawie 1.5h, mimo tego, ??e byli??my um??wieni na konkretn? godzin?. Kuba by?? bardzo dzielny i bez narzekania zni??s?? czekanie. C????, zanim zdecydowa??am si? na leczenie u tej pani, by??am ostrzegana, ??e d??ugie czekanie to tam normalka. No ale skoro nikt inny nie potrafi?? nam pom??c, to je??d??? tam z wielk? paczk? cierpliwo??ci.

Pani doktor zbada??a Kub? i potwierdzi??a to, co ja ju?? widzia??am - Kuba ma zaostrzenie, prawdopodobnie przez to, ??e pyli mniszek (a to podobno chwast). Dostali??my “ton?” lekarstw. W aptece zostawili??my kolejne 100 z??. Wizyta 40 z??.

No ale jest poprawa - sk??ra Qby zaczyna wygl?da? lepiej, oczy nie s? czerwone, z nosa si? nie leje.

Oto zestaw lek??w:

  • do nosa Cromohexal
  • do oczu Polcrom
  • antybiotyk Davercin + probiotyk ProbioLac PLUS - doustnie aby wyleczy? zapalenie sk??ry
  • vit. 3 Vigantoletten + wapno Ostram jako leczenie krzywicy
  • Cropoz G os??onowo przed przedszkolem
  • Claritine na noc
  • do smarowania ma??? z antybiotykiem Bactroban na zaostrzone zmiany
    i ma??? nat??uszczaj?co-lecz?ca Dermopanten na okolice siusiaka

Uff. Sporo tego.

Za par? dni mam zadzwoni? i zda? relacj? - mam nadziej?, ??e cz???? z powy??szych lek??w b?dzie mo??na odstawi?.